Opleiding

Saxion Hoge Scholen - Bestuurskunde/ overheidsmanagement differentiatie Integrale veiligheidszorg

Universiteit Twente - Public Administration/ Public Safety Governance (Msc)

Diverse aanvullende opleidingen als het gaat om openbare orde en veiligheid en crisisbeheersing/ rampenbestrijding.