Gemeente Epe

Gemeente Epe

Binnen de gemeentelijke organisatie van de gemeente Epe een analyse uitgevoerd naar de wijze waarop het domein veiligheid is georganiseerd en hoe er met elkaar wordt samengewerkt als het gaat om het taakveld veiligheid.

Het eindresultaat was tweeledig. Enerzijds een beschrijving van de wijze waarop veiligheid is georganiseerd en de manier waarop nieuwe ontwikkelingen op de gemeente afkomen. Anderszijdsis ertoegepast advies opgeleverd met behulp van een analysemethode die afkomtig is van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Met deze analysemethode is het profiel van een projectcoordinator Openbare Orde en Veiligheid in kaart gebracht enop welke wijze deze projecrcoordinator kan worden ingepast in diverse organisatieeenheden.