Gemeente Ermelo

Gemeente Ermelo

Binnen de gemeente Ermelo op de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving (VVH) het tijdelijk waarnemen van de werkzaamheden binnen het domein veiligheid.

Hierbij gaat het om de advisering van burgemeester als het gaat om op de openbare orde en veiligheid binnen de gemeente. Het opstellen en uitvoeren van het integraal veiligheidsbeleid, fungeren als coordinator nazorg ex-gedetineerden en voorzitter van het overlastnetwerk.

Verantwoordelijk voor de gemeentelijke voorbereiding op crises en rampen (crisisorganisatie) waaronder het actueel houden van het gemeentelijke crisisplan en het adviseren van het bestuur/ burgemeesterals het gaat om de brandweerzorg binnen de gemeente en de deelname aan de veiligheidsregio.